Doneer een ervaring

Ervaren is het fundament van ontwikkeling- Steven Pont

Speciaal voor RAVOTTUH schreef Steven Pont een bijdrage.

Kinderen leren eigenlijk maar op twee manieren. Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar meer smaken zijn er feitelijk niet. De ene manier is dat kinderen naar een instructie luisteren en de aanwijzingen die ze krijgen opvolgen en zo tot nieuwe ontwikkeling en bijhorend gedrag komen. De andere dat ze zelfstandig een ervaring op doen en op die manier hun ontwikkeling zelf sturen en stimuleren. Onder deze twee hoofdcategorieën vallen natuurlijk een hoop concrete manieren van leren, maar dit is het zo'n beetje. Het is simpel, maar het is niet eenvoudig. 

Wat het niet eenvoudig maakt is dat we in de westerse maatschappij in het algemeen en in Nederland in het bijzonder een georganiseerd wantrouwen tegen het zelfstandig opdoen van ervaringen van kinderen hebben ontwikkeld. Teveel wordt daardoor in het leven beschermd, afgeplakt en weggehouden en vervangen door... jawel; een instructie. Dat geeft ons als volwassenen een prettig gevoel van controle, want we hebben het risico in het leven van kinderen daarmee zoveel mogelijk beperkt. 

Nu is het meest risicovolle wat je in de opvoeding van de volgende generatie kunt doen, het deze kinderen niet om leren gaan met risico. Het leven bestaat namelijk uit risico en dan kun je er maar beter op jonge leeftijd mee in aanraking komen. Deze generatie gaat een ander leven leiden dan de gepamperde jeugd die iedereen die na 1960 geboren is heeft meegemaakt, met een verzorgingsmaatschappij die je beschermde, dingen voor je afplakte en gevaar voor je weghield. Dat is waarschijnlijk niet de wereld van de toekomst. Het zal rauwer worden. En op allerlei gebieden zal het risico toenemen. 

Dat is geen jobstijding, het is wel een oproep aan de pedagogiek. Dus: waar geen instructie nodig is, laat het achterwege. Laat kinderen zelf ontdekken of iets glibberig is of niet, of iets hoog is of niet en meer van dit soort afwegingen maken We doen het als homo sapiens al 200.000 jaar zo en we zijn er behoorlijk succesvol mee geworden. Als de mensheid in zijn ontwikkeling alleen maar naar instructies had geluisterd, woonden we nu nog in een grot. En hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van een kind, die ook niet veel verder komt als de instructie-explosie nog verder toeneemt. Heb dus vertrouwen, want als de jeugd jonge jaren het trainingsveld van het leven zijn, dan moet je op dat trainingsveld geconfronteerd worden met alles wat je in de wedstrijd gaat ervaren. Niemand leert voetballen uit een boekje en ook het leven laat zich slechts door het werkelijk mogen opdoen van ervaringen (en voor kinderen zijn die vaak fysiek) veroveren. Wil je een kind zich echt laten ontwikkelen, doneer dan een ervaring. 

Steven Pont

Ontwikkelingspsycholoog en schrijver van de boeken 'Mensenkinderen',  'Sociaal? Vaardig!'

 

Stichting Ravottuh email: info@ravottuh.nl 
Postbus 22045 tel: 06-20829075 of 06-25036949
3003 DA Rotterdam   facebook.com/ravottuh
  twitter.com/ravottuh
Ravottuh ® is een geregistreerd merk. All rights reserved @Ravottuh.