Disclaimer & Copyright (C)

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.ravottuh.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Ravottuh besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ravottuh alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Teksten website: Ravottuh

Ravottuh ® is een geregistreerd merk

Logo/ huisstijl Ravottuh: HERO DC

 

 

Stichting Ravottuh email: info@ravottuh.nl 
Postbus 22045 tel: 06-20829075 of 06-25036949
3003 DA Rotterdam   facebook.com/ravottuh
  twitter.com/ravottuh
Ravottuh ® is een geregistreerd merk. All rights reserved @Ravottuh.