Verdunde ernst

Ravottuh als verdunde ernst, praktijknabij ontwikkelen.

Het delen van zorgen, problemen of narigheid werkt vaak het beste ‘tussen de soep en de patatten door’, zoals onze zuiderburen zo mooi zeggen. Met een zekere luchtigheid, zonder al te veel druk om het probleem op tafel te leggen, en bij voorkeur terwijl je iets aan het doen bent. In de Presentiebenadering wordt dit wel ‘verdunde ernst’ genoemd en wij noemen het ook wel praktijknabij ontwikkelen. Dit betekent dat ernst beter hanteerbaar is als het gemengd wordt met alledaagse omgangsvormen en activiteiten. Bij Ravottuh bespreken we de ernst in het groen tijdens het moestuinieren, natuuractiviteiten, het fikkie stoken en organiseren zo het toeval. Kinderen, ouders en buurtbewoners praten bij toeval (?) over allerlei gevoelens, gedachten en ook moeilijkheden en problemen in een ontspannen sfeer. (*)

* uit de column van "Over de taarten van Abel en dunne ernst" van Judith Leest 6 mei 2013

Een prachtig voorbeeld in het ‘doen van verdunde ernst’ is bakker Abel van de Taarten van Abel. In zijn televisieprogramma’s bakt hij taarten met kinderen die problemen hebben, iets bijzonders meemaakten of met een levensvraag worstelen. Terwijl de mooiste baksels worden bereid, krijgt Abel steevast de kinderen op een ontspannen manier aan het praten over wat hen zoal bezighoudt. 

In de praktijk betekent verdunde ernst bij Ravottuh kort gezegd dat professionals naar mensen toe gaan en bespreken wat er speelt, inclusief de problemen, terwijl ze iets ondernemen met hen. Nu lijkt dat voor ons heel vanzelfsprekend, maar er komt wel het een en ander bij kijken. En dat zit hem vooral in de houding, attitude, vaardigheden van de professional die in de frontlinie opereert. 

 

Stichting Ravottuh email: info@ravottuh.nl 
Postbus 22045 tel: 06-20829075 of 06-25036949
3003 DA Rotterdam   facebook.com/ravottuh
  twitter.com/ravottuh
Ravottuh ® is een geregistreerd merk. All rights reserved @Ravottuh.