Waar is Ravottuh goed voor?

 A. BUITENSPELEN
Toename van uitdagende, natuurlijke buitenspeelruimte voor kinderen in buurten.

 B.  LEREN
Groei van kennis bij kinderen over natuur.

 C. BETREKKEN
Stimuleren van kinderen, ouders en buurtbewoners een vrijwillige bijdrage te leveren aan een groene, kindvriendelijke buurt en het creëren van eigenaarschap.

 D.  MEEDOEN
Activeren van mensen met een zorgindicatie.

 E. ONTMOETEN 
Bouwen van kleinschalige ontmoetingsplekken in de buurt.

 F. ETEN/PROEVEN
Vergroten van kennis over het kweken en eten van verse groente .

 G. BEHEREN
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de buurt door de buurt.

 H. BEWEGEN
Stimuleren tot bewegen en ontwikkelen van een gezonde levensstijl.

 I. OPVOEDEN
Bijdrage leveren aan een positief pedagogisch speelklimaat in de buurt.

 

Stichting Ravottuh email: info@ravottuh.nl 
Postbus 22045 tel: 06-20829075 of 06-25036949
3003 DA Rotterdam   facebook.com/ravottuh
  twitter.com/ravottuh
Ravottuh ® is een geregistreerd merk. All rights reserved @Ravottuh.